Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İhracat Evrakları

  • Resmi Türkçe Fatura
  • Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
  • Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
  • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
  • Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi
  • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
  • İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.
  • Kati ihracat işlemleri
  • İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri