Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İthalat Evrakları

  • İthal eşyaya ait orijinal fatura
  • İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
  • Sigorta poliçesi (Tarafımızca da hazırlanmaktadır)
  • Navlun Faturası
  • Banka transfer dekontu veya KKDF
  • Ordino
  • Konşimento
  • Çeki listesi
  • Sanayici Taahhütname, Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
  • A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi