Destek Hizmetleri

Destek HizmetleriFirmanızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.

 • Bakım Onarım Belgesi alınması
 • İthal Lisansı alınması
 • Kontrol Belgesi alınması
 • Gözetim Belgesi alınması
 • TSE, Kimyahane raporları alınması
 • Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
 • Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
 • Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
 • Marka ve isim tescil işlemleri
 • Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
 • PTT Onay Belgesi işlemleri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri
 • Sayım tutanağı belgesi