İhracat İşlemleri

İhracat

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak go to this site fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEVTEV:,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TRA.TR:, EUR-1 FORM-AEUR-1 FORM-A:, menşe şahadetnamesiMenşe Şahadetnamesi:, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P.G.T.İ.P: tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesiGümrük Beyannamesi:nin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı browse this site nüshasının firmaya teslimi.